VERBONDENHEID ....ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN.....

Dc Kali: Bevolking en bedrijfsleven Commewijne moeten samenwerken

Dc Ajaikoemar Kali

Dc Ajaikoemar Kali

Commewijne heeft met de komst van de brug een versneld ontwikkelingsniveau meegemaakt. De bevolking en de ontwikkeling zijn met snelle schreden vooruitgegaan in vergelijking met andere districten. “Elk district is uniek met een eigen identiteit en een eigen infrastructuur. Het is dus zeker een uitdaging het district verder tot ontwikkeling te brengen. Maar het zal zeker mogelijk zijn met behulp van de bevolking en het bedrijfsleven in Commewijne alsook de volksvertegenwoordigers en rr- en dr- leden”, zegt nieuwbakken dc Ajaikoemar Kali.

De dc is momenteel bezig om gesprekken te voeren met sectoren alsook de afdeling Watervoorziening en SWM om het beleid zoals zijn voorganger dat had uitgestippeld, te vervolgen. Er zijn volgens de dc geen zaken die als zodanig aangepakt moeten worden. “Het district heeft een eigen structuur met een organisatieschema waarin mensen zijn ingevuld die hun opgedragen taak moeten uitvoeren. De voormalige dc heeft zijn werk uitgevoerd en ik zal als nieuwe dc die moeten voortzetten. Ik werk conform de richtlijnen.” De dc beoogt in ieder geval op korte termijn te zorgen voor een stukje verfraaiing in het gebied. Achter het commissariaat is er een dijk waar groepen mensen komen. De dc zal daar een beetje ooglijker maken en de sanitaire voorzieningen in orde brengen. Verder zijn er gesprekken gevoerd met de gewestelijke politiecommandant en de regio commandant van politie ten aanzien van het vervoer van zwaar materieel over de Wijdenboschbrug. Er is namelijk een informatiedag geweest met ondernemers waarbij de mensen zijn geïnformeerd rond veiligheid. Deze gesprekken zijn afgelopen maandag op openbare werken gevoerd met de minister. “Als er drie grote trucks over de brug gaan, wordt dat te zwaar voor de brug. De brug is berekend voor 60 ton en 3 trucks maal een aantal tonnage wordt dan gevaarlijk . De mensen krijgen hun kans en de mogelijkheid hun materiaal over de brug te vervoeren, alleen zullen de tijdstippen gewijzigd worden. We willen werken naar een gestructureerde oplossing inhoudend dat de bedrijven misschien in de avonduren ongestoord hun ladingen kunnen vervoeren”, aldus dc Kali.

Categorieën: Nieuws

Geef een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

↓